Week3


            ลงสอนและสังเกตสอนระหว่างวันที่ 2- 6 พฤศจิกายน 2558
วันจันทร์
- ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากที่เข้าแถวเสร็จได้สังเกตครูฟ้าลงกิจกรรมจิตศึกษาร่วมกับพี่ๆ .6 
- ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น .4 วันนี้เรียนเรื่องเกี่ยวกับ Direction and traffic sight วันนี้ให้พี่ๆ .4 สร้างเมืองในอนาคตที่อยากจะให้มีสถานที่ต่างๆมาอยู่ในเมืองเรา โดยครูฟิวจะพานักเรียนออกเสียงคำศัพท์จาก I pad
ช่วงบ่าย วันนี้ครูฟิวและครูฟ้าได้พา พี่ๆ .6 ลงเรียนรู้เกี่ยวกับการทำบล็อกปูนกับผู้ปกครองอาสา โดยมีคุณพ่อพี่ภูมิในการมาสอนในการทำบล็อคปูนเพื่อที่จะทำที่เรียนรู้ในสวนป่าสมุนไพร
วันอังคาร
ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวเสร็จได้ไปเตรียมอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมกับ พี่ๆ .4 ในคาบแรกโดยจะมีผู้ปกครองอาสาในการมาร่วมกิจกรรมในครั้งคือคุณแม่พี่ไอดิน วันนี้พี่ๆ .4 ได้เรียนทำกิจกรรมเกี่ยว Direction and place โดยคุณแม่พี่ไอดินจะให้นักเรียนฝึกฟังในการบอกทิศทางโดยให้นักเรียนไปหาสมบัติให้เจอ
- ลงสังเกตครูครูสังข์สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น .6 ได้นำแสนอพรีเซ็นงานเกี่ยวกับ Verbs , singular plural,tense
- พักเที่ยง , แปรงฟัน
- ช่วงบ่ายได้ลงกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนชั้น .6 และผู้ปกครองอาสาร่วมกันเรียนผสมปูนเพื่อทำอิฐบล็อกปูน
ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยทำนักเรียนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือดีมากทุกครั้ง รู้สนุกจนไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยค่ะ
- ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษอนุบาล2 วันครูฟิวและครูอุ้มพานักเรียนออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับผักที่นักเรียนได้ทานและที่อยู่รอบๆตัวเอง
วันพุธ
ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติหลังจากเข้าแถวเสร็จ หลังจากเข้าแถวเสร็จได้สังเกตครูฟ้านำลงกิจกรรมจิตศึกษา (ออกแบบจากภาพเงินเหรียญ)
-วันนี้ครูฟิวและครูสังดิ์และคุณแม่พี่ไอดินลงสอนและทำกิจกรรมร่วมกับพี่ .4 นักเรียนให้ความสนใจในการทำกิจกรรมและสนุกสนานซึ่งกิจกรรมที่แม่พี่ไอดินมาร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นประโยชน์มากนักเรียนและคุณครูได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
- ช่วงบ่ายได้ลงกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนชั้น .6 และผู้ปกครองอาสาร่วมกันเรียนผสมปูนเพื่อทำอิฐบล็อกปูน
- นักเรียนช่วงชั้นที่ 2ได้เลือกชุมนุมและเลือกคุณครูที่ปรึกษา

วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติครูฟ้าได้นั่งคุยทบทวนกับพี่ๆ .6 ทบทวนเมื่อวานสิ่งที่พี่ๆ .6ได้ทำความสะอาดอาคารเมื่อวานว่าพี่ๆทำอะไรบ้าง
- วันนี้คุณแม่พี่ไอดินมาร่วมทำกิจกรรมร่วมกับพี่ๆชั้น .5 นักเรียนให้ความสนใจและความร่วมมือในการทำกิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน
- ลงสังเกตครูสังข์ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น .6 ในชั่วโมงวันนี้ยังมีพี่ .6 บางคนยังทำให้เพื่อนเสียโอกาสในการเรียนก็จะมีการพูดคุยกันในชั้วโมงนี้เพื่อทวนข้อตกลงในการเรียนรู้ในชั่วโมงภาษาอังกฤษ
- พักเที่ยง , แปรงฟัน
- ช่วงบ่ายได้ลงกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนชั้น .6 และผู้ปกครองอาสาร่วมกันเรียนผสมปูนเพื่อทำอิฐบล็อกปูนต่อจากเมื่อวานเพื่อให้ครบ 200 อัน
- เลิกเรียน , เวรประตูประถม
วันศุกร์
ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติ ได้ลงกิจกรรมจิตศึกษาร่วมกับ พี่ๆ .6 (มีเรื่องเล่าของเล่นสร้างแรงบันดาลใจ)
- ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น .4 เรื่อง Traffic sight โดยวันนี้พี่ๆ .4 ได้สร้างแผนที่ Direction ตามใจชอบโดยใช้สัญลักษณ์ Traffic sight
- ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษกับน้องอนุบาล 1 วันนี้ครูอุ้มและครูฟิวพาน้องอนุบาล 1 ทำกิจกรรมร้องเพลง Papaya salad พร้อมทาทางประกอบ และได้เล่านิทานให้ฟัง นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมได้ดีและส่วนมากก็ชอบที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
- ช่วงบ่าย ช่วงบ่ายได้ลงกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนชั้น .6 และผู้ปกครองอาสาร่วมกันเรียนผสมปูนเพื่อทำอิฐบล็อกปูนต่อจากเมื่อวานเพื่อให้ครบ 200 อัน แต่ก็จะเกินมาไม่เยอะจะทำสำรองเผื่อบล็อคแตกที่ช้ไม่ได้Lesson plan Topic; Vehicles  Primary 4  Week 2  ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2558
เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถสนทนาและตอบคำถามง่ายๆ ในการเดินทาง รวมทั้งเข้าใจสัญลักษณ์ในการจราจรและฟังเรื่องราวสั้นๆ เกี่ยวกับการเดินทาง เพื่อเติมคำและวาดภาพประกอบได้

Week
Day
Input
Process
Output
Outcome
2
Day1
เนื้อหา/โจทย์
Traffic signs  words:   red , green, yellow, Stop, go , wait
คำถาม
What does red /green/yellow mean?
What color we have to stop/ go/wait?   
- How did you come to school?
เครื่องมือคิด
- Round robin ตอบคำถามสิ่งที่ได้ฟังได้ดู
- Key Question คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- iPad และอุปกรณ์ จากสื่อ Traffic signs
- เพลงจาก   youtube
www.youtube.com/watch?v=r2meevJJPvA
ชง
-  ครูเปิดคลิปเพลงจาก YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=Olq6sBeMc0M
(ครูสามารถเลือกคลิปเพลงได้)
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม เช่น What does red /green/yellow mean? What color we have to stop /wait/ go?
How did you come to school? (ทบทวนจากสัปดาห์ที่แล้ว)
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกัน ตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ดูและเพลงที่ฟัง เช่น I see/saw a traffic light.. I see/saw a car.
 I can to school by van/bike, motorcycle etc
 - ครูเปิดเสียงและภาพ Traffic signs ,warning, information จาก iPad ให้นักเรียนฟังและฝึกออกเสียงตามจากที่ได้ฟัง (ครูเชื่อมต่อกับ TV)
ครูจับคู่ให้นักเรียนใช้  iPad  ฝึกฟัง เสียงและภาพ  Traffic signs ,warning, information จาก iPad คู่ละ นาที ใช้หูฟัง
ใช้
นักเรียนวาดภาพและเขียนคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ  Traffic signs  words   คนละ 5 คำ ลงในสมุด
 - นักเรียนแต่ละคนเวียนอ่านนำเสนอคำศัพท์ของตนเองให้เพื่อนฟัง
ชิ้นงาน 
วาดและเขียนคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Traffic signs  words
ภาระงาน
สังเกตการตอบคำถาม ปฏิบัติตามคำสั่ง
-สังเกตการอ่าน การออกเสียงและการร่วมกิจกรรม
ความรู้
นักเรียนสามารถสนทนาและตอบคำถามง่ายๆ ในการเดินทาง รวมทั้งเข้าใจสัญลักษณ์ในการจราจรสื่อเป็นภาพและเขียนคำประกอบได้
ทักษะ
สามารถฟังและตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ดูได้ชม โดยใช้ประโยคสั้นๆได้
อ่านและออกเสียงคำศัพท์ Traffic signs  จากการฟังเสียง iPadได้
- เขียนและวาดภาพคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ  Traffic signs  words  ในสมุดได้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
- สามารถนำเสนอชิ้นงานและผลงานของตนเองให้เพื่อนฟังได้
คุณลักษณะ
- มีส่วนร่วมในการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็น
- ตั้งใจฟัง มีสมาธิ จดจ่อในการร่วมกิจกรรม
ทำงานสำเร็จ  ส่งงานตรงเวลา
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย
Lesson plan Topic; fruit and vegetables Week3ระหว่างวันที่9-13พฤศจิกายน2558
เป้าหมายรายสัปดาห์นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียน Phonics ; A-Z และคำศัพท์เกี่ยวกับพืชผักเช่น potato ,tomato, lemon, carrot,corn, basil, beanได้
Day
Input
Process
Output
Outcome
Day 1
เนื้อหา/โจทย์
Phonics : A-Z ,
Vocabulary: tomato grapes  chili onion papaya
คำถาม
Whatsound is it?
Can/could you say…?
How to say..?
What color do you see?
เครื่องมือคิด
- Blackboard share บัตรคำศัพท์
- Round robin ออกเสียง Phonic
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- a-z cards
-iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
- คลิปวีดีโอ จาก youtube
ชง
ครูต่อiPad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube เกี่ยวกับ Phonics song https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs ให้นักเรียนดูและฟัง 2 รอบ นักเรียนฝึกร้องออกเสียงตามขณะดู
เชื่อม
- ครูกระตุ้นคำถาม What fruit do you see?
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามจากคำศัพท์ที่เห็นจากดูคลิป  Phonics song 
- ครูพานักเรียนฝึกออกเสียงคำศัพท์จาก I pad ตามคำต่อไปนี้Carrot,tomato,Potato,  corn ,basil ,
นักเรียนฝึกออกเสียง Phonics ตามบัตรคำที่ครูยกให้ดูนำไปติดบนกระดาน
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ครูแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนแบ่งกระดาษเป็น 4 ช่อง จากนั้นให้นักเรียนเขียนหมายเลข  1-4 เขียนกำกับมุมแต่ละช่องโดยครูใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยใช้คำสั่ง Please write ………. Each corlum..
- ครูเปิดคลิปเสียงคำศัพท์ให้นักเรียนฟังเสียงโดยไม่ให้เห็นภาพ เมื่อนักเรียนได้ยินให้วาดภาพสื่อทีละศัพท์ เช่น,Carrot,tomato,Potato,  corn  ,basil
- ครูและนักเรียนเฉลยรูปภาพพ้อมโดยครูใช้ I pad ต่อกับทีวี ให้นักเรียนทบทนเสียงคำศัพท์อีกครั้ง
ใช้
นักเรียนระบายสีคำศัพท์ทั้ง 4คำให้สวยงามและเขียนคำศัพท์ใต้ภาพ พร้อมนำเสนออ่านออกเสียงกับคุณครูและเพื่อนๆ
ชิ้นงาน
วาดภาพและเขียนคำศัพท์ Phonic คนละ 4คำและออกเสียง Phonics
ภาระงาน
- ตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์ผัก
- ฟังและวาดภาพคำศัพท์ผักที่ได้ยิน
ความรู้
นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและวาดภาพคำศัพท์เกี่ยวกับผักได้คนละ 4คำ
ทักษะ
- สามารถฟังและพูดออกเสียง Phonics เสียงA-Zได้และออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
- สามารถเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับผักและอ่านออกเสียงได้
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม ได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
- ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
- ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา

Day
Input
Process
Output
Outcome
Day 2
เนื้อหา/โจทย์
tomato,,corn,potato,basil,mint ,papaya,muchroom,chili ,bean, garlic
คำถาม
What is it/this/that
What vegetable do you like?
เครื่องมือคิด
- Round robin ออกเสียง Phonic - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- A-Z cardsและซองบัตรคำศัพท์
-iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
- คลิปวีดีโอ จากyoutube
ชง
ครูต่อiPad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ffeZXPtTGC4 ให้นักเรียนดูและฟัง 2 รอบ รอบที่ 2 ให้นักเรียนฝึกร้องพร้อมกัน ครูลดเสียงลำโพงให้เบาลง ให้ได้ยินเสียงนักเรียนฝึกร้อง และทบทวนเสียงA-Z , Vegetables( 2 คลิป)
- ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียน กลุ่มละ 4-5 คน ในการไปหาสำรวจผักที่มีอยู่ในโรงเรียนโดยให้จับฉลากชื่อผักไปหากลุ่มละ 2ชนิด กลุ่มที่หนึ่งให้ไปค้นหา tomato, ,corn, กลุ่มที่สองให้ไปค้นหา mint ,basil ,กลุ่มที่สาม,papaya,muchroom กลุ่มที่สี่ไปค้นหา bean, garlic , กลุ่มที่หาให้ไปค้นหาchili ,bean,
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานและพาเพื่อนออกเสียงคำศัพท์ที่ได้ไปหามา กลุ่มละ 1ชนิด
- เชื่อมโยงการใช้คำถาม เห็นผักชนิดนี้แล้วสามารถทำอาหารอะไรได้บ้าง
- ครูต่อiPad กับ ทีวี  เปิด วีดีโอเกี่ยวกับ Vegetablesให้นักเรียนดู และฝึกออกเสียงตาม
ใช้
นักเรียนวาดภาพจากผักแต่ละชนิดได้ไปหามาจากนั้นให้เขียนคำศัพท์ใต้ภาพ
ลงในสมุดและฝึกออกเสียงให้ครูฟัง(หรือให้ผู้ปกครองฟังเป็นการบ้าน)
ชิ้นงาน
เขียนคำศัพท์ และอ่านเขียนคำศัพท์ใหม่เพิ่มเช่นbasil,bean, garlic, mintลงในสมุดและฝึกออกเสียงให้ครูฟัง
ภาระงาน
- ตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับผัก
- นำเสนอผักที่ได้ไปหามาจากนั้นพาเพื่อนออกเสียงไปพร้อมๆกัน( เป็นกลุ่ม)
ความรู้
นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับผักที่อยู่บริเวณโรงเรียนได้คนละ 2คำ
ทักษะ
-สามารถออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับผักได้
- สามารถเขียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับผักได้
ลงในสมุดและอ่านออกเสียงได้
 - นักเรียนสามารถนำเสนองาน Show and shear ได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
- ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
- นักเรียนตั้งใจและสนใจในการร่วมกิจกรรม


                                                                                            

Lesson plan Topic;  Fruit  week 3 ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถฟัง พูด  ร้องเพลงภาษาอังกฤษได้และรักที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Day
Input
Process
Output
Outcome
Day 1
เนื้อหา/โจทย์
Banana, apple, , mango, orange, kiwi, papaya
คำถาม
What sound is it?
Can/could you say…?
What is this ?
This is a……..?
เครื่องมือคิด
- Round robin ออกเสียง Phonic - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- I Pad ทีวี และอุปกรณ์ ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
ชง
ครูกล่าวทักทาย(Good morning , How are you ,I m fine…?)  ฝึกออกเสียง คำศัพท์เกี่ยวกับ Friut โดยฟังเสียง Phonics จาก I pad และเล่มเกมเศรษฐีคำศัพท์
ครูต่อ I Pad กับ ทีวี  เปิดคลิปจาก YouTube https://www.youtube.com/watch?v=hq3yfQnllfQ ( เกี่ยวกับผลไม้ต่างๆ)
 ให้นักเรียนดูและฟัง รอบ รอบที่ ให้นักเรียนฝึกร้องพร้อมกัน ครูลดเสียงลำโพงให้เบาลง ให้ได้ยินเสียงนักเรียนฝึกร้อง และทบทวนเสียง
เชื่อม
-ครูใช้คำถามกระตุ้น  What is this ?  What do you see in VDO?
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ชิ้นงาน 
-
ภาระงาน
ฟังและตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้
ความรู้
นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่าน คำศัพท์เกี่ยวกับผลไมและออกเสียง 2-3 พยางค์ ได้ถูกต้อง
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงคำศัพท์ เสียง2- พยางค์ ได้
สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการเล่มเกมส์และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม


                          


        

1 ความคิดเห็น:

 1. ลงสอนและสังเกตสอนระหว่างวันที่ 2- 6 พฤศจิกายน 2558
  วันจันทร์
  - ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากที่เข้าแถวเสร็จได้สังเกตครูฟ้าลงกิจกรรมจิตศึกษาร่วมกับพี่ๆ ป.6
  - ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.4 วันนี้เรียนเรื่องเกี่ยวกับ Direction and traffic sight วันนี้ให้พี่ๆ ป.4 สร้างเมืองในอนาคตที่อยากจะให้มีสถานที่ต่างๆมาอยู่ในเมืองเรา โดยครูฟิวจะพานักเรียนออกเสียงคำศัพท์จาก I pad
  ช่วงบ่าย วันนี้ครูฟิวและครูฟ้าได้พา พี่ๆ ป.6 ลงเรียนรู้เกี่ยวกับการทำบล็อกปูนกับผู้ปกครองอาสา โดยมีคุณพ่อพี่ภูมิในการมาสอนในการทำบล็อคปูนเพื่อที่จะทำที่เรียนรู้ในสวนป่าสมุนไพร
  วันอังคาร
  ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวเสร็จได้ไปเตรียมอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมกับ พี่ๆ ป.4 ในคาบแรกโดยจะมีผู้ปกครองอาสาในการมาร่วมกิจกรรมในครั้งคือคุณแม่พี่ไอดิน วันนี้พี่ๆ ป.4 ได้เรียนทำกิจกรรมเกี่ยว Direction and place โดยคุณแม่พี่ไอดินจะให้นักเรียนฝึกฟังในการบอกทิศทางโดยให้นักเรียนไปหาสมบัติให้เจอ
  - ลงสังเกตครูครูสังข์สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.6 ได้นำแสนอพรีเซ็นงานเกี่ยวกับ Verbs , singular plural,tense
  - พักเที่ยง , แปรงฟัน
  - ช่วงบ่ายได้ลงกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนชั้น ป.6 และผู้ปกครองอาสาร่วมกันเรียนผสมปูนเพื่อทำอิฐบล็อกปูน
  ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยทำนักเรียนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือดีมากทุกครั้ง รู้สนุกจนไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยค่ะ
  - ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษอนุบาล2 วันครูฟิวและครูอุ้มพานักเรียนออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับผักที่นักเรียนได้ทานและที่อยู่รอบๆตัวเอง
  วันพุธ
  ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติหลังจากเข้าแถวเสร็จ หลังจากเข้าแถวเสร็จได้สังเกตครูฟ้านำลงกิจกรรมจิตศึกษา (ออกแบบจากภาพเงินเหรียญ)
  -วันนี้ครูฟิวและครูสังดิ์และคุณแม่พี่ไอดินลงสอนและทำกิจกรรมร่วมกับพี่ ๆ ป.4 นักเรียนให้ความสนใจในการทำกิจกรรมและสนุกสนานซึ่งกิจกรรมที่แม่พี่ไอดินมาร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นประโยชน์มากนักเรียนและคุณครูได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
  - ช่วงบ่ายได้ลงกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนชั้น ป.6 และผู้ปกครองอาสาร่วมกันเรียนผสมปูนเพื่อทำอิฐบล็อกปูน
  - นักเรียนช่วงชั้นที่ 2ได้เลือกชุมนุมและเลือกคุณครูที่ปรึกษา

  วันพฤหัสบดี
  ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติครูฟ้าได้นั่งคุยทบทวนกับพี่ๆ ป.6 ทบทวนเมื่อวานสิ่งที่พี่ๆ ป.6ได้ทำความสะอาดอาคารเมื่อวานว่าพี่ๆทำอะไรบ้าง
  - วันนี้คุณแม่พี่ไอดินมาร่วมทำกิจกรรมร่วมกับพี่ๆชั้น ป.5 นักเรียนให้ความสนใจและความร่วมมือในการทำกิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน
  - ลงสังเกตครูสังข์ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.6 ในชั่วโมงวันนี้ยังมีพี่ ป.6 บางคนยังทำให้เพื่อนเสียโอกาสในการเรียนก็จะมีการพูดคุยกันในชั้วโมงนี้เพื่อทวนข้อตกลงในการเรียนรู้ในชั่วโมงภาษาอังกฤษ
  - พักเที่ยง , แปรงฟัน
  - ช่วงบ่ายได้ลงกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนชั้น ป.6 และผู้ปกครองอาสาร่วมกันเรียนผสมปูนเพื่อทำอิฐบล็อกปูนต่อจากเมื่อวานเพื่อให้ครบ 200 อัน
  - เลิกเรียน , เวรประตูประถม
  วันศุกร์
  ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติ ได้ลงกิจกรรมจิตศึกษาร่วมกับ พี่ๆ ป.6 (มีเรื่องเล่าของเล่นสร้างแรงบันดาลใจ)
  - ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.4 เรื่อง Traffic sight โดยวันนี้พี่ๆ ป.4 ได้สร้างแผนที่ Direction ตามใจชอบโดยใช้สัญลักษณ์ Traffic sight

  ตอบลบ