week5

ลงสอนและสังเกตการณ์สอนระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน  2558
วันจันทร์
ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวเสร็จสังเกตครูฟ้าลงกิจกรรมจิตศึกษากับพี่ๆชั้น ป.6  ( โดยครูฟ้าได้นำต้มไม้ประดับมาให้นักเรียนได้สังเกตจากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนได้ตั้งคำถามกับต้นไม้ที่อยู่ในขวดแก้ว)
-          ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.4 วันนี้พี่ๆ ป. 4 เรียนเรื่องเกี่ยว Vegetables
-          ลงสังเกตครูสังข์ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.5 เรื่อง comparison ( การเปรียบเทียบ )
-          พักเที่ยง , เวรตรวจถาด , แปรงฟัน
-          สังเกตครูฟ้าลงกิจกรรม Body scan ร่วมกับพี่ๆ ป.6
-          ช่วงบ่าย พี่ๆ ป.6 ได้ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์แต่ละประเทศโดยทำงานเป็นกลุ่ม ( PBL)
วันอังคาร
ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวเสร็จสังเกตครูฟ้าลงกิจกรรมจิตศึกษากับพี่ๆชั้น ป.6 
-          ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.4 วันนี้พี่ๆ ป. 4 ได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับผักพื้นบ้านที่เชื่อมโยงไปยังวิชา PBL
-          ลงสังเกตครูสังข์ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.5 ต่อจากเมื่อวาน เรื่อง  Comparison
-          พักเที่ยง , แปรงฟัน
-          สังเกตครูฟ้าลงกิจกรรม Body scan ร่วมกับพี่ ๆ ป.6
-          วันนี้ช่วงบ่ายได้ไปช่วยครูหนันทำอาหารกับพี่ๆชั้น ป.4 โดยทำเมนูอาหารและขนมโดยมีส่วนผสมจากผักและดอกไม้
วันพุธ
ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวเสร็จได้ไป Scan ขยะกับพี่ๆ ป.6 แถวลานจอดรถ ซึ่งก็นักเรียนก็เก็บได้เล็กน้อยซึ่งถือว่าโรเรียนเราก็ไม่ค่อยมีขยะซึ่งก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สิ่งแวดล้อมของโงเรียนน่าอยู่
-          วันนี้เป็นวันสำคัญของคนไทยอีกวันคือวันลอยกระทงซึ่งวันนี้ก็ได้ร่วมกันทำกระทงร่วมกับพี่ๆ ป.6 ใต้ร่มไผ่
-          ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.4 วันนี้ได้เรียนรู้บทสนทนาง่ายๆเกี่ยวกับการซื้อ-ขาย ( Shopping)
-          พักเที่ยง , ( วันนี้ครูและนักเรียนได้ห่อข้าวมาทานร่วมกัน)แปรงฟัน
-          Body scan ร่วมกับพี่ๆ ป.6
-          วันนี้ช่วงบ่ายโมงครึ่ง ครูต่อยนัดประชุมนักศึกษาฝึกสอน เรื่องการลงบล็อกให้เรียบร้อย
-          พิธีนม ( สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้ ) เลิกเรียน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวเสร็จได้สังเกตครูสังข์ลงกิจกรรมจิตศึกษาร่วมกับพี่ๆ ป.6 ที่สนามบาส ( โยคะ)
-          ในคาบที่ 3 ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นอนุบาล2เรื่อง Colors and toys  (วันนี้ครูฝนมีกิจกรรมทำอาหารช่วงบ่ายต้องใช้เวลาก็เลยย้ายชั่วโมงสอนค่ะ)
-          พักเที่ยง , แปรงฟัน
-          วันนี้ช่วงกิจกรรม Body scan ได้มีการพูดคุยกับพี่ๆ ป.6 เพราะเกิดปัญหาที่เพื่อนในห้องไม่ชอบกันแล้วเกิดการใช้กำลังและการพูดส่อเสียด
วันศุกร์
ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวเสร็จได้ลงกิจกรรม จิตศึกษาร่วมกับพี่ๆ ป.6 โดยครูฟิวจะนำภาพมาโชว์จากนั้นให้นักเรียนสังเกตสิ่งที่เห็นในภาพจากนั้นให้นักเรียนทายว่า สิ่งที่อยู่ในภาพคือที่ไหน จากนั้นครูก็จะเฉลยแล้วเล่าเรื่องราวจากภาพ(เล่าประวัติจากภาพ) เป็นสถานที่ที่ครูอยากจะไปในอนาคต จากนั้นครูจะให้นักเรียนเล่าสถานที่ที่นักเรียนประทับใจและอยากไปมาก และเพราะอะไรถึงอยากไป
-          ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.4  วันนี้พี่ๆ ป.4 ได้ทบทวนอ่านออกเสียงและแปลความหมายไปพร้อมๆกัน เกี่ยวกับบทสนทนาการ ซื้อ- ขาย
-          ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นอนุบาล 1 toys and colors
-          ลงสังเกตครูสังข์ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.6 เรื่อง Wh- questions
-          ลงสังเกตครูสังข์ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.5  วันนี้พี่ป.5 แต่ละคนนำเสนองาน comparison
-          พักเที่ยง ,แปรงฟัน
-          ลงกิจกรรม Body scanร่วมกับพี่ๆ ป.6
-          ช่วงบ่ายได้เรียนรู้งานเกี่ยวกับครูที่ปรึกษาในการทำงานค้นคว้าอิสระโดยให้คำแนะนำกับพี่วิวและถามความเป็นมาของเรื่องทีนักเรียนอยากค้นคว้าอิสระ


 Lesson plan Topic; Vegetables week 5 ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2558
เป้าหมายรายสัปดาห์นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับผักชนิดต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเองได้
week
Day
Input
Process
Output
Outcome
5
Day 1
เนื้อหา/โจทย์
,kale,ginger,grass,lettuce,lime,
morning glory,olive,parsley pumpkin,,soybean,tomato,
spinach,mushroom, bean
คำถาม
What color do you see?
What can you see?
How are you felling today?
เครื่องมือคิด
- Blackboard share บัตรคำศัพท์
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- a-z cards
-iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
- คลิปวีดีโอ จาก youtube
ชง
ครูกล่าวทักทาย(Good morning , How are you ,I ‘m fine…?) 
- ครูมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผักที่แปลกและราคาแพงที่สุดในโลกเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจอยากที่จะเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผัก
เชื่อม
- ครูใช้คำถาม What can you see?
- นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนทำกิจกรรมเล่นเล่นเกม ทบทวนคำศัพท์ติดป้ายเกี่ยวกับ vegetable“
เล่นเกมส์Bingo คำศัพท์
-ครูและนักเรียนร่วมกันออกเสียงคำศัพท์จากการเล่นเกมและจะมีคำศัพท์เพิ่มเติมบางคำเพื่อทบทวนให้นักเรียนเข้าใจและอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง
นักเรียนฝึกออกเสียง Phonics ตามบัตรคำที่ครูยกให้ดูนำไปติดบนกระดาน
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ครูแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนแบ่งกระดาษเป็น 4 ช่อง จากนั้นให้นักเรียนเขียนหมายเลข  1-4 เขียนกำกับมุมแต่ละช่อง
ใช้
:บันทึกคำศัพท์ที่ได้จากกิจกรรมการเรียนรู้ลงในสมุดบันทึก
ชิ้นงาน
วาดภาพและเขียนคำศัพท์
ภาระงาน
- ตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์ผัก
- ฟังและวาดภาพคำศัพท์ผักที่ได้ยิน
ความรู้
นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียน คำศัพท์ได้เกี่ยวกับผักชนิดต่างๆ
ทักษะ
- สามารถฟังและพูดออกเสียงได้และออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
- สามารถเขียนคำศัพท์ลงในสมุดและอ่านออกเสียงได้
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม ได้
- สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการเล่นเกม การร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
- ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา


week
Day
Input
Process
Output
Outcome
5
Day 2
เนื้อหา/โจทย์
,papaya,muchroomvegetable,bamboo, chilli, corn, walnut
,cauliflower,cucumber,eggplant,
garlic,celery, cabbage,kale,
คำถาม
What is it/this/that
What vegetable do you like?
เครื่องมือคิด
- Round robin ออกเสียง Phonic - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- A-Z cardsและซองบัตรคำศัพท์
-iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
- คลิปวีดีโอ จากyoutube
ชง
ครูกล่าวทักทาย(Good morning , How are you ,I m fine…?)  ฝึกออกเสียง คำศัพท์เกี่ยวกับผักและบทสนทนาง่ายในการซื้อขายเพื่อที่จะเอามาทำเมนูอาหาร
 เชื่อม
หัวข้อมาให้นักเรียนทำอาหาร How to make Thai food (แบ่งเป็น5กลุ่ม)
- นักเรียนเรียนรู้การใช้บทสนทนาง่ายๆในการไปซื้อวัสดุในการทำอาหาร
Ex. แม่ค้า :Good morning , May I help you ?
      ลูกค้า : I m looking for ……
      แม่ค้า : Oh ! here you are.
      ลูกค้า : How much is it ?
      แม่ค้า :  twenty baht.
ใช้
- นักเรียนจดบทสนทนาใส่สมุด ฝึกอ่านออกเสียงโดยไม่ต้องดูให้ครูฟัง
(ฝึกอ่านการบ้าน)
ชิ้นงาน
ออกแบบแผนที่ที่อยู่รอบบ้านตัวเราโดยใช้คำศัพท์ ภาระงาน
- ตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์ใหม่เกี่ยวกับผักเช่น kale,ginger,grass,lettuce,lime,pumpkin,soybean,
tomato,spinach,
mushroom , bean
ความรู้
นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียนคำศัพท์และบทสนทนาการง่ายๆเกี่ยวกับการ ซื้อ-ขาย
ทักษะ
- สามารถฟังและพูดออกเสียง Phonics about vocabulary vegetables
- สามารถเขียนคำศัพท์
ลงในสมุดและอ่านออกเสียงได้
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถามได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
- ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
- ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา


week
Day
Input
Process
Output
Outcome
5
Day 3
เนื้อหา/โจทย์
-spicy pork
- papaya salad
-spicy grass noodle
-Tom yum Kung
คำถาม

Whatsound is it?
Can/could you say…?
What is this ?
This is a……..?
เครื่องมือคิด
- Round robin ออกเสียง Phonic - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
-iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
- คลิปวีดีโอ จากyoutube
ชง
ครูกล่าวทักทาย(Good morning , How are you ,I m fine…?) 
ครูต่อ iPadกับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube  https://youtu.be/ADbpTpH4U7s (เกี่ยวกับ How to make Thai food)
เชื่อม
- ครูใช้คำถามกระตุ้น What do you see in VDO?
- นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
-ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาคำศัพท์เกี่ยวกับพืชผักละอาหารเชื่อมโยงกันอย่างไรและอื่นๆ
- ครูจะใช้คำถามกระตุ้น
 How does it taste? ,What does it taste like?
ใช้
-นักเรียนวางแผนทำเมนูอาหารที่ตัวเองชื่นชอบมีวัสดุและอุปกรณ์  พร้อมเขียนคำศัพท์กำกับ
ชิ้นงาน
เขียนคำศัพท์ ตามคำบอกเป็นคู่
ภาระงาน
- ฟังและตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ
ความรู้
นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียน คำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆและออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
สามารถคิดวิเคราะห์เชื่อมต่อคำศัพท์ผักไปยังการทำอาหารได้
ทักษะ
- สามารถฟังและพูดออกเสียงคำศัพท์ได้
- สามารถเขียนคำศัพท์
ลงในสมุดและอ่านออกเสียงได้
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม ได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
- ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อยส่งงานตรงเวลา


week
Day
Input
Process
Output
Outcome
5
Day 4
เนื้อหา/โจทย์
-spicy pork
- papaya salad
-spicy grass noodle
-Tom yum Kung
คำถาม                 
What do you see in VDO?เครื่องมือคิด
- Round robin ออกเสียงvocabulary
- Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
-iPadทีวี และอุปกรณ์ต่อเชื่อม
- คลิปวีดีโอ จากyoutube
ชง
ครูกล่าวทักทาย(Good morning , How are you ,I m fine…?) 
ครูต่อiPad กับ ทีวี  เปิดคลิปเพลงจาก YouTube https://youtu.be/ADbpTpH4U7s(เกี่ยวกับHow to make Thaifood)
เชื่อม
- ครูใช้คำถามกระตุ้น What do you see in VDO?
- นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ใช้
- ฝึกออกเสียง คำศัพท์เกี่ยวกับชื่ออาหาร
- นักเรียนจับกลุ่มละ 4คนในการทำงานออกแบบการทำอาหารโดยเขียนวัสดุที่ต้องใช้ในการทำอาหารโดยใช้หัวข้อ How to make……..
- แต่ละกลุ่มนำเสนองาน
ชิ้นงาน
- How to make Thaifood(four chart)
ภาระงาน
- ตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์
-ออกแบบการทำอาหาร
ความรู้
นักเรียนสามารถเรียนรู้คำศัพท์จาการประกอบอาหารได้
ทักษะ
- สามารถฟังและพูดออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
- สามารถเขียนคำศัพท์สถานที่
ลงในสมุดและอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
 - สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการตอบคำถาม ได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
- ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
Lesson plan Topic; color and toys Week 5  ระหว่างวันที่  23-27 พฤศจิกายน 2558
เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับสีต่างๆและของเล่นอยู่รอบๆตัวในชีวิตประจำวัน
Day
Input
Process
Output
Outcome
Day 1
เนื้อหา/โจทย์
Color: blue , sky blue, pink, orange,purple,brown,red,yellow,green,black,
คำถาม
What can you see?
What color do you see?
เครื่องมือคิด
- Blackboard share บัตรคำศัพท์
- Round robin ออกเสียง Phonic
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- a-z cards
- iPad ทีวี และอุปกรณ์ ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก  youtube
ชง
-จากนั้นครูเปิดคลิปเพลง  https://youtu.be/lH2C2R57_Yo เกี่ยวกับสีต่างๆให้นักเรียนดูและฟัง 2รอบ นักเรียนฝึกร้องออกเสียงตามขณะดู
เชื่อม
ครูกระตุ้นคำถาม  What color do you see?
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม
-นักเรียนนั่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ครูจะเตรียมสิ่งของะไรก็ได้ที่มีสีต่างๆในกระเป๋าปริศนาโดยครูจะหยิบสิ่งของทีละอย่างออกจากกระเป๋าโดยครูจะใช้คำถามกระตุ้นทบทวนการตอบคำศัพท์แบบมีไหวพริบอย่างรวดเร็วจะมีคำถามว่า What color do you see?  What can you see?. โดยแต่ละกลุ่มจะตอบช่วยกัน ครูจะนับคะแนนในการตอบแต่ละกลุ่มให้เกิดความสนุกสนานแต่ครูจะไม่นับแบบมีการแข่งขัน เช่นเมื่อสิ่งของหมดในกระเป๋าปริศนาจากนั้นก็ใช้วิธีการปรบมือให้กับตัวเอง
กิจกรรมนี้จะทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับสีและคำศัพท์ที่อยู่รอบๆตัวเอง
ใช้
ครูจะเปิดเสียงคำศัพท์จาก I pad ให้นักเรียนออกเสียงตามให้ถูกต้องเขียนคำศัพท์
นักเรียนวาดรูปตามใจชอบโดยเลือกคนละ รูปจากนั้นให้ระบายสีเขียนคำศัพท์สีไว้ใต้ภาพให้ตรงกับสีที่ระบาย
เช่น นักเรียนวาดรูป การ์ตูนโดเรมอนระบายด้วยสีฟ้าก็เขียนคำศัพท์ว่า Blue ไว้ใต้ภาพ
นักเรียนแต่ละคนนำกล่องนมเปล่ามาคนละ 2กล่อง*
ชิ้นงาน 
เขียนคำศัพท์ เกี่ยวกับสีใต้ภาพคนละ คำ และออกเสียง Phonics
ภาระงาน
ตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์
ฟังและเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับสีที่ระบายใส่รูปภาพ
ความรู้
นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียน คำศัพท์เกี่ยวกับสีต่างๆได้และรู้คำศัพท์เพิ่มเติมกับสิ่งของที่ครูนำมาเป็นสื่อในการเรียนรู้
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
สามารถเขียนคำศัพท์ คนละ คำ ลงในสมุดและอ่านออกเสียงได้
 - นักเรียนมีไหวพริบในการตอบคำถาม
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย ส่งงานตรงเวลา
Day
Input
Process
Output
Outcome
Day 2
เนื้อหา/โจทย์
bear, robot, train, block, doll, lego ,balloon ,car 
คำถาม
What can you see?
What color do you see?
เครื่องมือคิด
- Round robin ออกเสียง Phonic - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- iPad ทีวี และอุปกรณ์ ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก youtube
ชง
ครูมีเรื่องเล่าให้นักเรียนฟังโดยเชื่อมโยงไปยังคำศัพท์สีและของเล่น (โดยครูจะแต่งขึ้นเองหรือเอาจากหนังสือนิทานก็ได้)
เชื่อม
ครูกระตุ้นคำถาม  What can you see?
นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ครูมีกล่องนมหรือถุงพลาสติกที่เหลือใช้ จากนั้นให้นักเรียนทายว่าคุณครูนำสิ่งนี้มาทำอะไร
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น
-ครูจะมีคลิป https://youtu.be/eOb8MOM3Jiw การทำของเล่นจากกล่องนมให้นักเรียนได้ดู 2รอบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ใช้
ครูจะแบ่งกลุ่มให้นักเรียน กลุ่มละ 4- 5 คน
ครูสร้างข้อตกลงในการจะทำกิจกรรม โดยครูจะมีอุปกรณ์เตรียมให้แต่ละกลุ่มนั่งทำด้วยกัน
นักเรียนวาดรูปออกแบบของเล่นของตัวเองที่สามารถสร้างขึ้นเองได้จากกล่องนม
นักเรียนนำเสนอผลงานของตัวเอง
ชิ้นงาน 
เขียนคำศัพท์เกี่ยวกับสีต่างๆและเชื่อมโยงไปยังเขียนคำศัพท์ใหม่เพิ่มชื่อของเล่นเช่น bear, robot, train,block,doll,
lego ,balloon,car  ลงในสมุด  และฝึกออกเสียงให้ครูฟัง  
ภาระงาน
ตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์
การผลิตของเล่นขึ้นเองได้จากวัสดุเหลือใช้
ความรู้
นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียน เกี่ยวกับชื่อของเล่นที่อยู่รอบตัวเองและสีต่างๆ ได้
นักเรียนสามารถนำกล่องนมเปล่ามาทำเป็นของเล่นเองได้
ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อของเล่นที่อยู่รอบๆตัวเองได้
ฝึกการใช้กล้ามนิ้มมือและแขนให้แข็งแรงในการสร้างของเล่นด้วยตัวเอง  -- นักเรียนสามารถนำเสนองาน Show and   shear ได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ยกมือหรือขออนุญาตก่อนพูด
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย ส่งงานตรงเวลา

  

                  

Lesson plan Topic;animals  week 5 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนสามารถฟัง พูด  ร้องเพลงภาษาอังกฤษได้และรักที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Day
Input
Process
Output
Outcome
Day 1
เนื้อหา/โจทย์
คำถาม
What color do you see?
What can you see?
How are you felling today?
เครื่องมือคิด
- Blackboard share บัตรคำศัพท์
 - Key Questions คำถาม
บรรยากาศ/สื่อ
- iPad ทีวี และอุปกรณ์ ต่อเชื่อม
คลิปวีดีโอ จาก  youtube
ชง
ครูกล่าวทักทาย(Good morning , How are you ,I ‘m fine…?) 
ครูเล่านิทานให้นักเรียนฟัง เรื่อง A cat in the tree ( ภาษาอังกฤษ)
 เชื่อม
- ครูใช้คำถาม What can you see?
นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
-ครูและนักเรียนร่วมกันออกเสียงคำศัพท์จากนิทาน เพื่อทบทวนให้นักเรียนเข้าใจและอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง
นักเรียนฝึกออกเสียง Phonics ตามบัตรคำที่ครูยกให้ดู นำไปติดบนกระดาน
ใช้ ครูแจกใบงานให้นักเรียนเขียนตามตัวอักษร
ชิ้นงาน 
วาดภาพและเขียนคำศัพท์ 
ภาระงาน
ตอบคำถาม/ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์

ความรู้
นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านคำศัพท์ได้
 ทักษะ
สามารถฟังและพูดออกเสียงได้ และออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
ตอบคำถาม ได้
- สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงใน การร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
- ตั้งใจมีส่วนร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จ
ปฏิบัติตามข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
ทำชิ้นงานหรือภาระงานด้วยความตั้งใจ ประณีต เรียบร้อย ส่งงานตรงเวลา


ภาพกิจกรรม


1 ความคิดเห็น:

 1. ลงสอนและสังเกตการณ์สอนระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2558
  วันจันทร์
  ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวเสร็จสังเกตครูฟ้าลงกิจกรรมจิตศึกษากับพี่ๆชั้น ป.6 ( โดยครูฟ้าได้นำต้มไม้ประดับมาให้นักเรียนได้สังเกตจากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนได้ตั้งคำถามกับต้นไม้ที่อยู่ในขวดแก้ว)
  - ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.4 วันนี้พี่ๆ ป. 4 เรียนเรื่องเกี่ยว Vegetables
  - ลงสังเกตครูสังข์ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.5 เรื่อง comparison ( การเปรียบเทียบ )
  - พักเที่ยง , เวรตรวจถาด , แปรงฟัน
  - สังเกตครูฟ้าลงกิจกรรม Body scan ร่วมกับพี่ๆ ป.6
  - ช่วงบ่าย พี่ๆ ป.6 ได้ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์แต่ละประเทศโดยทำงานเป็นกลุ่ม ( PBL)
  วันอังคาร
  ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวเสร็จสังเกตครูฟ้าลงกิจกรรมจิตศึกษากับพี่ๆชั้น ป.6
  - ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.4 วันนี้พี่ๆ ป. 4 ได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับผักพื้นบ้านที่เชื่อมโยงไปยังวิชา PBL
  - ลงสังเกตครูสังข์ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.5 ต่อจากเมื่อวาน เรื่อง Comparison
  - พักเที่ยง , แปรงฟัน
  - สังเกตครูฟ้าลงกิจกรรม Body scan ร่วมกับพี่ ๆ ป.6
  - วันนี้ช่วงบ่ายได้ไปช่วยครูหนันทำอาหารกับพี่ๆชั้น ป.4 โดยทำเมนูอาหารและขนมโดยมีส่วนผสมจากผักและดอกไม้
  วันพุธ
  ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวเสร็จได้ไป Scan ขยะกับพี่ๆ ป.6 แถวลานจอดรถ ซึ่งก็นักเรียนก็เก็บได้เล็กน้อยซึ่งถือว่าโรเรียนเราก็ไม่ค่อยมีขยะซึ่งก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สิ่งแวดล้อมของโงเรียนน่าอยู่
  - วันนี้เป็นวันสำคัญของคนไทยอีกวันคือวันลอยกระทงซึ่งวันนี้ก็ได้ร่วมกันทำกระทงร่วมกับพี่ๆ ป.6 ใต้ร่มไผ่
  - ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.4 วันนี้ได้เรียนรู้บทสนทนาง่ายๆเกี่ยวกับการซื้อ-ขาย ( Shopping)
  - พักเที่ยง , ( วันนี้ครูและนักเรียนได้ห่อข้าวมาทานร่วมกัน)แปรงฟัน
  - Body scan ร่วมกับพี่ๆ ป.6
  - วันนี้ช่วงบ่ายโมงครึ่ง ครูต่อยนัดประชุมนักศึกษาฝึกสอน เรื่องการลงบล็อกให้เรียบร้อย
  - พิธีนม ( สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้ ) เลิกเรียน
  วันพฤหัสบดี
  ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวเสร็จได้สังเกตครูสังข์ลงกิจกรรมจิตศึกษาร่วมกับพี่ๆ ป.6 ที่สนามบาส ( โยคะ)
  - ในคาบที่ 3 ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นอนุบาล2เรื่อง Colors and toys (วันนี้ครูฝนมีกิจกรรมทำอาหารช่วงบ่ายต้องใช้เวลาก็เลยย้ายชั่วโมงสอนค่ะ)
  - พักเที่ยง , แปรงฟัน
  - วันนี้ช่วงกิจกรรม Body scan ได้มีการพูดคุยกับพี่ๆ ป.6 เพราะเกิดปัญหาที่เพื่อนในห้องไม่ชอบกันแล้วเกิดการใช้กำลังและการพูดส่อเสียด
  วันศุกร์
  ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวเสร็จได้ลงกิจกรรม จิตศึกษาร่วมกับพี่ๆ ป.6 โดยครูฟิวจะนำภาพมาโชว์จากนั้นให้นักเรียนสังเกตสิ่งที่เห็นในภาพจากนั้นให้นักเรียนทายว่า สิ่งที่อยู่ในภาพคือที่ไหน จากนั้นครูก็จะเฉลยแล้วเล่าเรื่องราวจากภาพ(เล่าประวัติจากภาพ) เป็นสถานที่ที่ครูอยากจะไปในอนาคต จากนั้นครูจะให้นักเรียนเล่าสถานที่ที่นักเรียนประทับใจและอยากไปมาก และเพราะอะไรถึงอยากไป
  - ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.4 วันนี้พี่ๆ ป.4 ได้ทบทวนอ่านออกเสียงและแปลความหมายไปพร้อมๆกัน เกี่ยวกับบทสนทนาการ ซื้อ- ขาย
  - ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นอนุบาล 1 toys and colors
  - ลงสังเกตครูสังข์ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.6 เรื่อง Wh- questions
  - ลงสังเกตครูสังข์ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.5 วันนี้พี่ป.5 แต่ละคนนำเสนองาน comparison
  - พักเที่ยง ,แปรงฟัน
  - ลงกิจกรรม Body scanร่วมกับพี่ๆ ป.6
  - ช่วงบ่ายได้เรียนรู้งานเกี่ยวกับครูที่ปรึกษาในการทำงานค้นคว้าอิสระโดยให้คำแนะนำกับพี่วิวและถามความเป็นมาของเรื่องทีนักเรียนอยากค้นคว้าอิสระ

  ตอบลบ